Investeer je net als Enablemi ook in het Zonnepark Vierverlaten? Op naar 8.000 panelen en 2 miljoen kWh elektriciteit per jaar voor circa 600 huishoudens. Lees hieronder het bericht van Grunniger Power over het nieuwe Zonnepark:

Groot nieuws! Via onze crowdfundpartner Greencrowd organiseren wij vanaf vandaag een extra crowdfundronde voor bedrijven. Op deze manier kunnen 780 extra zonnepanelen geherfinancierd worden op het Zonnepark Vierverlaten. Bedrijven, ondernemers en investeerders (met een eigen KvK-nummer) kunnen meedoen. Via crowdfunding verstrekken zij een lening voor 10 zonnepanelen (certificaten) of een veelvoud daarvan. Ten opzichte van de reguliere crowdfunders krijgen zij een hogere rente (5%) tijdens een kortere looptijd (5 jaar). De investering draagt ook een hoger risico ten opzichte van de reguliere crowdfundingrondes. Daarover vertellen we je meer.

Waarom deze extra crowdfundronde?
We starten met deze extra crowdfundronde, omdat we deze nodig hebben om ons zonnepark volledig in eigen beheer te krijgen. Zoals je weet is het het Zonnepark Vierverlaten (van ongeveer € 2.4 miljoen) voorgefinancierd door de Gemeente Groningen. Vanaf februari 2017 hebben wij met vijf verschillende crowdfundrondes bijna €800.000,-aan kapitaal opgebracht. Daarmee kunnen wij nu 30% van het park overnemen van de Gemeente Groningen.

Maar dat is voor ons niet genoeg. Onze ambitie is altijd geweest dat het zonnepark – via Grunneger Power – voor 100% in eigendom komt van burgers en (lokale) bedrijven. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we een lening (kapitaal) nodig van een Nederlandse bank.

Wij hebben een Nederlandse bank gevonden die ons deze lening kan verstrekken, als wij zelf 10% risicodragend kapitaal (in de vorm van een achtergestelde lening) inbrengen. Dat risicodragend kapitaal staat gelijk aan ongeveer €273.000,- of 780 zonnepanelen (certificaten). Dit kapitaal hebben we zelf niet en daarom crowdfunden we deze onder onze leden.

Wat betekent dat?
Als je meedoet met deze crowdfundronde verstrek je een achtergestelde lening. Dat betekent dat je als deelnemer een achtergestelde schuldeiser wordt. In het (hoogst onwaarschijnlijke) geval van een faillissement, kom je in de volgorde van schuldeisersachter de concurrente (‘gewone’) schuldeisers, zoals de deelnemers uit de reguliere rondes en de bank. De deelnemers uit de reguliere rondes zijn wel gelijkwaardig aan de bank.

100% burgereigendom: dat is ons doel. Help jij ons mee? Vanaf vandaag kun je investeren via de website van onze crowdfundpartner Greencrowd.

Waarom dit zo belangrijk is?
Met jouw investering in Zonnepark Vierverlaten draag je bij aan een wereld die draait op duurzame energie. En wat is er mooier dan investeren in je eigen Stad? Onze eigen stroom opwekken, echt iets doen aan de overgang naar groene energie: samen komen we verder, samen hebben we meer Grunneger Power.

Bron: Grunniger Power