Vandaag bezoek ik het Smart City Expo World Congress. Op loopafstand van de Fira Barcelona checken we bijtijds in. Als eerste mijn batch opgehaald en meteen naar het Holland Paviljoen. Daar aangekomen even een small talk met deze en gene, bak koffie pakken en een verkenningsrondje maken. Wat meteen opvalt, is het aantal landen en steden dat vertegenwoordigd is. Van alle werelddelen zijn er bedrijven te vinden die laten zien hoe steden slimmer kunnen worden gemaakt. De voor ons controversiële steden/landen pakken goed uit. Denk aan Moskou en Istanbul. Kosten noch moeite zijn gespaard om een goede (duurzame) indruk te maken.

Er is op de Expo van alles te zien aan innovaties. Zo toont Dubai een Smart Police Station. Dit is het eerste station (feitelijk een politieauto) dat volledig onbemand kan worden gerund en waarbij 27 services worden afgehandeld op het gebied van criminaliteit, verkeershandhaving en burgerservices. Datzelfde Dubai meet ook dagelijks het ‘geluk’ van de inwoners. Ze toont dit in een app en op een website. De Social Happiness Index noemen ze het. De kroonprins wil graag weten hoe zijn onderdanen zich voelen, zo wordt mij verteld door een expat afkomstig uit de UK. Het geluk meet men door o.a. op social media de stemming te peilen, maar ook door het koopgedrag van mensen te analyseren of en zo ja, op welke wijze men zich verplaatst. Je kunt je de vraag stellen of het allemaal niet is doorgeschoten. Op zich goed dat er niet alleen naar techniek wordt gekeken, maar ook naar de zachte kant van een smart city; het geluk van de inwoners. Desalniettemin valt er ook genoeg op af te dingen vanuit ethisch oogpunt. Hoe ver wil je gaan als overheid, want wat doe je met deze gegevens?

Ethisch gezien zijn er wel meer brainers. Ook vandaag wordt mij overduidelijk dat het draait om het bezit van grote hoeveelheden data en eigenlijk veel belangrijker; de keuzes en beslissingen die je op basis van deze info maakt als overheid of bedrijf. Je komt al gauw op tegenstellingen als arm en rijk, of werkend en niet werkend. Als voorbeeld noem ik een traffic management system in Zuid-Korea waarbij je (als je meer betaalt) een snelle route krijgt aangereikt. Privileges zijn te koop. Hmmm.

Wat me verder opvalt; China domineert. Wat zijn de Chinezen verschrikkelijk ver met hun technologie. Hun parel Huawei, is goed vertegenwoordigd en pakt dan ook goed uit. Onderwerpen als EnergyBuildingsMobilityE-governance en Safety & Security zijn voor hen gesneden koek en in een prachtige demo-omgeving worden we bewust van wat er allemaal mogelijk is.

Gedurende de dag spreek ik met diverse startups. Vanuit mijn focus op energiesystemen ben ik vooral geïnteresseerd in bedrijven die flex aanbieden op het gebied van elektriciteit. Slimme energiesystemen, zullen we maar zeggen. Veel gaat echter over mobiliteit. Oké, de batterijen van een scooter, vrachtauto of auto zijn goed te gebruiken om tijdelijk elektriciteit op te slaan of uit te wisselen. Maar ik wil graag partijen spreken die flexibiliteit ook uit warmtepompen, koel- en/of vrieshuizen halen en aanbieden op de onbalans markten. Ik vind gehoor bij enkele partijen in Zweden, Duitsland en Brazilië. We spreken af om morgen een verdiepingsslag te maken. Tevens vind ik een partij die een rol kan spelen in het sneller en slimmer bouwen van communities voor projecten die we ontwikkelen; o.a. in het domein van energie. Ook hen zet ik op de lijst voor morgen.

Tussentijds woon ik ook enkele keynotes bij op het congres. Ik plug in bij een sessie over financiering van projecten. Hier wordt nog eens door Mike Lake (CEO van Leading Cities) aangestipt welke 17 duurzaamheidsdoelen met Smart Cities worden nagestreefd. Hij schept een goed kader waarbinnen de vervolgsprekers hun verhaal kunnen doen. Inhoudelijk had ik er uiteindelijk meer van verwacht, hoewel ik wel weer even op scherp wordt gezet.

Ik loop terug naar onze basis (het Holland paviljoen) om te netwerken en even te lunchen. Wat me opvalt, is dat het in het Holland Paviljoen erg druk is. Er wordt goed op los genetwerkt. Veel mensen aanwezig gedurende de pitches. Grote gezelligheid in vergelijking met de buren: Moskou. Daar is het kil en rustig.

Ik maak kennis met het concept van ingaande en uitgaande delegaties. Het principe is simpel; steden en landen zoeken elkaar op en katapulteren hun bedrijven. Simpel, maar bijzonder waardevol voor ons als deelnemers. Vanuit Enablemi ga ik mee met de delegatie naar Vlaanderen en de Nordics. Telkens leidt iemand vanuit de organisatie de delegatie naar het betreffende land. Andersom geldt dat we ook landen ontvangen; Australië, Nieuw Zeeland, Barcelona en Duitsland. Het levert goede contacten op en inzichten in de manier waarop men daar tegen Smart Cities aankijkt. Ik leg verbinding met een Belgisch bedrijf en loop toevallig een goede relatie tegen het lijf die net een tweede vestiging in Barcelona is begonnen.

Het lijstje van contacten en inzichten breidt zich uit. Ik leer wat andere landen te bieden hebben, maar leer ook wat wij daar te bieden hebben. Ik realiseer me dat de projecten die we in Nederland ontwikkelen op het gebied van slimme energiesystemen, op meerdere plekken herhaald kunnen worden. Fijne gedachte voor onze klanten die die projecten gebruiken om hun innovatie in de spotlights te zetten. Werk aan de winkel.

Wederom wordt me duidelijk dat het, als we het hebben over Smart Cities, vooral om data gaat. Data verzamelen, data analyseren en verwerken tot informatie op basis waarvan besluiten kunnen worden genomen.

Tegen het einde van de middag is het tijd voor de borrel. Het is een drukte van jewelste. Wederom gezellig en al met al een inspirerende dag.

 

Erik Matien
Heldere innovatieversneller