7 april 2020. Wereldgezondheidsdag. De eerste drive-through teststraat wordt geopend voor zorgpersoneel. Premier Rutte adviseert om Pasen thuis te vieren. Men onderzoekt of er een Corona meldingsapp ontwikkeld kan worden. Boris Johnson is getroffen door het coronavirus. Er wordt ingespeeld op een tekort aan IC-bedden. Vrij toepasselijk was 2020 het jaar van de verpleegkundige; wat een offers hebben zij als collectief gemaakt.

We zijn nu 365 dagen later en de impact van covid-19 is niet afgenomen, het is juist zichtbaarder en merkbaarder geworden. In vele landen is er nog sprake van een (gedeeltelijke) lockdown, een avondklok, afstandsregels en bedrijven die het alsmaar zwaarder hebben. Maar niet alleen de gezondheid van het collectief, de maatschappij en de economie ligt onder het vergrootglas. Ook de gezondheid van het individu wordt onder de loep genomen.

Al jarenlang spreekt men van een wereldwijde gezondheidscrisis. Westerse landen kampen met een toename van overgewicht en obesitas, terwijl ontwikkelingslanden een tekort aan veilig voedsel en drinkwater hebben. Over vaccinaties wordt in ontwikkelingslanden veelal niet gesproken of de Coronacrisis wordt ontkend, met alle gevolgen van dien. Het wordt duidelijk dat we leven in een wereld met ongekend grote verschillen, enkel door de condities waarin we zijn geboren, opgroeien, leven, werken en ouder worden.

 

Our world is an unequal one

Waar gezondheid tot voor kort vooral werd gezien als ‘fysieke gesteldheid’, heeft er afgelopen jaar een shift plaatsgevonden. Gezondheid is een breder begrip geworden. Over de hele wereld zijn er groepen die moeite hebben met dagelijks rondkomen. Ze wonen en leren onder slechte omstandigheden en hebben minder kansen op de arbeidsmarkt. Ook krijgen ze te maken met benadeling op basis van geslacht, religie, afkomst of seksualiteit. Sommige groepen hebben geen tot weinig toegang tot een veilige omgeving met schone lucht, schoon drinkwater, voedselzekerheid en toegang tot gezondheidszorg.

Al deze factoren leiden tot wat wij als gezondheid zien: het fysiek en mentaal welzijn van het individu. Het is niet alleen oneerlijk; het is te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat er innovatieve ideeën in uitvoering worden gebracht, die deze ongelijkheid aanpakken.  Het aloude gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’ is relevanter dan ooit.

Enablemi initieert en organiseert projecten die direct bijdragen aan een eerlijke verdeling van gezondheid en zorg in Nederland. Door de ontwikkeling van een innovatieve bril die neurologische aandoeningen in een vroeg stadium detecteert, zorgt Reperio voor een goedkopere en verbeterde diagnose van ziektes zoals MS. Samen met Ancora Health creëren we innovatieve preventieprojecten om de druk op de zorg te verlagen. Op het gebied van voeding zijn Enablemi en Botma Pleats actief bezig met de verbetering van de voedselkwaliteit (en derhalve gezondheid). Binnen alle projecten zorgen wij voor een integrale ontwikkeling en verbinden we relevante partijen voor een succesvolle samenwerking. Hiermee leveren we duurzame en toekomstgerichte projecten op, die de gezondheid in Nederland verbeteren.

Wil jij samen met ons meewerken aan een gezondere wereld met gelijke mogelijkheden? Neem dan contact met mij op, zodat we samen kunnen kijken hoe we jouw plan of idee kunnen ontwikkelen tot een duurzaam project.

Kevin Verlinden