Enablemi en Toegepaste Psychologie? Dat verraste me. Zeker omdat ik de link van innovatie en duurzaamheid met psychologie niet zo snel had gelegd. Toch bleek niets minder waar. Na contact met oud-stagiairs en medewerkers was ik erover uit: ‘hier kan ik mijn kennis inzetten!’.

Daarom heb ik tijdens mijn stageperiode, die inmiddels is afgerond, deze kennis in praktijk gebracht. Bij BeStart (een accelerator programma) heb ik, samen met collega’s, deelnemende start-ups gecoacht. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van bewezen gesprekstechnieken binnen de toegepaste psychologie. Ook heb ik een training gegeven en sprekers geregeld om de start-ups verder te begeleiden. Communicatie, persoonlijkheid en overtuigen zijn een paar voorbeelden waarbij psychologie een belangrijke rol speelt.

Daarnaast liepen collega’s tegen een uitdaging aan binnen het project ‘Pekela geeft gas!’ op het gebied van de bewonersparticipatie. Hoe benaderen we bewoners op zo’n manier dat ze enthousiast worden over de overstap naar aardgasvrij wonen? Hiervoor heb ik onderzoek gedaan naar verschillende kenmerken van de bewoners, die vervolgens meegenomen konden worden in de communicatiestrategie. Er kwamen verrassende resultaten uit, die ik heb gebundeld in een adviesrapport. Door psychologische (communicatie)modellen te gebruiken, heb ik een advies kunnen geven waarmee een betere aansluiting met de bewoners gevonden kan worden.

Dat psychologie op meer vlakken een belangrijke toevoeging is dan eerst wordt gedacht, lieten Lysanne en ik zien aan enthousiaste studenten Toegepaste Psychologie tijdens het TP-werkt event van de Hanzehogeschool. Door middel van praktijkvoorbeelden uit mijn stageperiode bij Enablemi kwam duidelijk naar voren dat psychologie juist binnen niet voor de hand liggende bedrijven een rol kan spelen. Hopelijk hebben we de studenten geïnspireerd om juist zelf het initiatief te nemen en breder te denken over waar hun waardevolle kennis toegevoegd kan worden.

Voor mij was dit zeker een leuke ervaring. Soms is het namelijk niet zo vanzelfsprekend dat dit onderwerp in bedrijven toegepast kan worden. De link is in ieder geval voor mij erg duidelijk geworden: mensen zijn in elk bedrijf een kernfactor. Door de juiste kennis hierover toe te passen, kunnen de uitkomsten nog verder verbeteren.

Nicole Oosting