Sinds de oprichting in 2011 is onze missie om een bijdrage te leveren aan een betere samenleving. We ontwikkelen en managen duurzame innovatieprojecten, waarbij we partijen met elkaar verbinden en laten samenwerken. Ook regelen we financiering voor organisaties, om ze te helpen hun duurzaamheidsambities te verwezenlijken.

De acht Milleniumdoelen van de VN liepen van 2000 tot 2015, maar zijn niet allemaal behaald. Daarom hebben de VN-landen zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) afgesproken. Hierin is veel aandacht voor vrede, veiligheid, economie en milieu. Vanaf 2015 is men wereldwijd bezig om met deze doelen een betere wereld te creëren voor 2030, waarin niemand achterblijft.

Onze missie sluit perfect aan bij de Sustainable Development Goals. Daarom zijn wij onderdeel van de SDG Nederland-community, waarin wij haar visie en voorwaarden ondersteunen. Onze bijdrage komt (vooral) tot uiting in de concrete projecten die wij ontwikkelen en managen. Hierin spelen innovatie en duurzaamheid altijd een rol, op economisch, ecologisch en/of sociaal vlak.

Lees meer over onze projecten in ons portfolio of bij de thema’s, waarin wij actief zijn.