De gevolgen voor ondernemers en werkgevers worden steeds groter. Om tegemoet te komen in de economische schade hebben de EU en ook de Nederlandse regering aangekondigd flinke budgetten beschikbaar te gaan stellen. Hierbij kan gedacht worden aan aangepaste of nieuwe financieringsprogramma’s en subsidieregelingen.

Er zijn inmiddels door de overheid een aantal nieuwe maatregelen gepresenteerd, de belangrijkste noemen we hieronder.

NOW – tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud

De NOW is voor ondernemers met personeel en een verwacht omzetverlies van meer dan 20%. Hierbij kun je voor een periode van drie maanden maximaal 90% van je loonkosten vergoed krijgen, met een voorschot om je loon door te betalen. Deze regeling wordt zo snel mogelijk opengesteld.

Aanvullende inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers

Voor zzp’ers komt er ondersteuning in levensonderhoud voor een periode van drie maanden. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Deze regeling wordt momenteel nog uitgewerkt.

GO – verruiming Garantie Ondernemersfinanciering

Deze verruiming is voor MKB-ers en grote ondernemingen die moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en -garanties. De overheid staat garant voor 50%, het maximum wordt tijdelijk verruimd van €50 naar €150 miljoen. Er kan nu al een aanvraag gedaan worden.

BMKB – Verruiming Borgstellingskrediet voor MKB

Voor MKB en ZZP met een rechtspersoon is deze verruiming geïnitieerd. De overheid staat in plaats van 50% voor 75% garant voor die bedrijven die een banklening willen afsluiten.

Noodloket – Compensatieregeling getroffen sectoren

Deze regeling komt er voor bedrijven in sectoren die het hardst zijn getroffen. Het betreft een eenmalige uitkering van een vast bedrag van €4.000 als compensatie voor gederfde inkomsten.

Europese maatregelen

De Europese Investeringsbank stelt geld beschikbaar voor bedrijven in de zorg die noodinfrastructuur nodig hebben. Ook bedrijven die werken aan de ontwikkeling van vaccins tegen Corona of geneesmiddelen kunnen hier aanspraak op maken.

Voor vragen over deze regelingen of ander nieuws, kun je vanzelfsprekend bij ons terecht. Wij zijn telefonisch en per mail bereikbaar.