Afgelopen dinsdag werd de Miljoenennota gepresenteerd voor het komende jaar. In de troonrede passeerden veel zaken de revue. Uiteraard kreeg de Coronacrisis veel aandacht, maar wat werd er eigenlijk genoemd over duurzaamheid?

Het antwoord op die vraag is: weinig. Het woord ‘duurzaamheid’ kwam niet voor in de troonrede, ‘duurzamer’ en ‘verduurzaming’ welgeteld één keer. Toch geeft het kabinet toe dat het klimaatprobleem niet minder urgent is. Het Nationaal Groeifonds zal ons helpen verduurzamen, wordt verteld. Maar het lijkt erop dat dit een nevendoelstelling is en dat het voorgenomen fonds nog in de kinderschoenen staat. Hoe hier concreet invulling aan wordt gegeven, is daarom nog niet bekend. Dit zien we eigenlijk veel vaker in de troonrede terugkomen. Bijna alle plannen en voorgenomen maatregelen zijn nog niet concreet of bestonden al.

Zo is er de CO2-heffing. De meest vervuilende industrie gaat betalen voor de uitstoot van CO2, boven een bepaalde drempel. De exacte details blijven vooralsnog uit. Ook wil het kabinet een vliegtaks invoeren. De luchtvaart is één van de grootste vervuilers, maar tegelijkertijd een sector die vooralsnog geen belasting op brandstof (kerosine) kent. Voor consumenten, maar uiteraard ook het bedrijfsleven, gaat de energiebelasting op gas omhoog, en die op elektriciteit iets naar beneden. Daarmee hoopt men dat de overstap naar elektrische en meer duurzamere warmteopties aantrekkelijker wordt, en mensen eerder geneigd zijn om hun woning of pand te isoleren.

Het kabinet verwacht volgend jaar minder uit te geven aan ‘klimaatmiddelen’ dan in 2020. Na 2021 groeien de uitgaven voor energievoorziening weer. Maar  de investeringen voor middelen, die met het klimaat gemoeid gaan, blijven dalen. Wat betreft de stimuleringsmaatregelen die met energie, klimaat of duurzaamheid te maken hebben, was al veel bekend. Zo verandert de postcoderoosregeling in een subsidieregeling, komt er een nieuwe openstelling van de MOOI-regeling, wordt de HER+ regeling verbreed en zijn er wijzigingen in het budget van de EIA, MIA en ISDE.

Wil je meer weten over de toekomst van duurzaamheid in Nederland? Neem dan contact op met Jeroen Musch.