Glasgow is momenteel het decor van de UN Climate Change Conference, beter bekend als COP26. Op deze conferentie komen leiders van bijna alle landen bijeen om acties te presenteren en toezeggingen te doen om de opwarming van de aarde te beperken tot uiterlijk 2°C, en poging tot 1.5°C. De COP26-meeting komt zes jaar na het afsluiten van het Parijs Klimaatakkoord. Het geldt als weegmoment en de presentatie voor nieuwe verbeterde plannen.

Tijdens COP26 wordt teruggekeken op de ontwikkelingen en verbeteringen van de afgelopen zes jaar. Ook worden de gemaakte investeringen vergeleken met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs, die bovendien bijgestuurd moeten worden. De doelen uit 2015 zijn over het algemeen onvoldoende om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5°C. De investeringsvergroting elke vijf jaar is een belangrijk punt in het Klimaatakkoord. Deze COP is de eerste keer dat dit belangrijke mechanisme in werking treedt. Daarom is deze editie van groot belang voor het succes van het Klimaatakkoord.

Nederland onderhandelt op de COP als onderdeel van de EU. Gezamenlijk wordt er onder andere onderhandeld voor de inzet voor het internationaal behalen van de mondiale adaptatiedoelstelling. Dit houdt in: het verminderen van de kwetsbaarheid en het versterken van de weerbaarheid tegen klimaatverandering. Verder wordt er onderhandeld over een lange termijn financieringsdoel voor ontwikkelingslanden om hun klimaatdoelen te halen en het hard maken voor het halen van het 1.5°C-doel.

De behaalde resultaten zijn tot nu toe dat Amerika heeft toegezegd om haar CO2– uitstoot te halveren voor 2030. Verder gaat zij 100% koolstofvrije energie produceren in 2035. India streeft naar een CO2-reductie van 45% en een netto-nul in 2070. Afwezigen van COP26 zijn China en Rusland. De uitstoot van China is nog steeds aan het groeien. Beide landen hebben echter wel haar streven wat betreft de CO2-reductie doorgeven, namelijk netto-nul in 2060.

Al met al zijn de tekenen goed. Helaas zijn de toezeggingen die gedaan zijn, niet bindend. Het zal niet voor het eerst zijn dat landen hun klimaatafspraken niet nakomen. Het afwachten is dus nog of de woorden ook kunnen worden omgezet in daden. Als dat gebeurt, stevenen we af op een groene toekomst voor iedereen.

Geschreven door Emiel Hartsema