Zaterdag 12 januari waren wij aanwezig op de duurzaamheidsmarkt behorend bij de spectaculaire en bijzondere theatershow ‘Save the Earth’. Deze theatershow, met Jörgen Raymann als host, staat in het teken van het leven van Wubbo Ockels. De boodschap van de show is dat we zuinig moeten zijn op onze aarde en dat elk stapje, hoe klein deze soms ook lijkt, telt. Wij kijken terug op een geslaagde avond welke voor veel stof tot nadenken heeft gezorgd.

Om een bijdrage te leveren hebben we tijdens de duurzaamheidsmarkt een ideeënboom neergezet, waarin iedereen zijn of haar idee voor een duurzamere samenleving kon ophangen. Aan het eind van de avond was de boom helemaal gevuld met bijzondere ideeën. Centraal in veel ideeën kwamen de volgende zaken naar voren: meer aandacht voor afvalscheiding, reduceren van het gebruik van plastic in (verpakkings)producten en het zoeken naar een andere bestemming voor etensresten dan de afvalbak.

Voor elk idee dat in de boom is gehangen, doneren wij € 1,- aan de Plastic Soup Foundation. We kunnen bij deze bekend maken dat wij in totaal € 63,- zullen overmaken aan dit goede doel dat zich inzet om te voorkomen dat plastic in onze oceanen terecht komt. Tevens hebben we onder de opgehangen ideeën een verloting gehouden. De gelukkige winnaar ontvangt het boek ‘Plastic soup atlas van de wereld’. Wie de winnaar is,  maken wij in onderstaande video bekend.