Om duurzame innovatieprojecten voor onze klanten te realiseren, organiseren wij subsidie. Hiertoe rekenen we ook: innovatiekredieten en co-financiering.

Innovatiekredieten

Als een project of bedrijf strandt en gebruik heeft gemaakt van een innovatiekrediet, wordt deze vaak omgezet in een subsidie. Bij het aanvragen van innovatiekredieten is een businessplan essentieel. We helpen mee het business plan te schrijven. Daarvoor scherpen we het Businessmodel Canvas aan en als het er niet is, helpen we het te ontwikkelen. We maken slidedecks en begeleiden de onderneming bij de gesprekken en presentaties. Zonodig voeren we de onderhandelingen. We blijven betrokken tot en met het sluiten van het contract.

Co-financiering

Voor kennisinstellingen organiseren we ook co-financiering voor onderzoeksprojecten. Dat betekent dat we bedrijven interesseren te investeren in de onderzoeksportefeuille van een leerstoel, vakgroep of faculteit. Op die manier kunnen de onderzoeksambities voor de kennisinstellingen worden verdubbeld, maar wordt ook voldaan aan de voorwaarden van veel subsidieprogramma’s voor de wetenschap, om samen te werken met bedrijven. Het blijft dus niet bij alleen een financiĆ«le bijdrage. We kijken ook naar de wijze waarop bedrijven praktische kennis kunnen inbrengen. De bedrijven die bijdragen, investeren strategisch in kennis en innovaties.

Subsidies voor ondernemers

We organiseren subsidie voor ondernemers. We doen dit alleen, als het project of de organisatie levensvatbaar is. Die toets doen we altijd eerst. Het moet tevens passen binnen de sustainable development goals van de United Nations. Als subsidies een doel worden, laat dan maar. We willen sterke en kansrijke projecten helpen aanjagen.

Enablemi heeft veel ervaring met het succesvol realiseren van subsidiekansen. Wij doen het net even anders: subsidieverwerving is niet ons doel; het is ons te doen om het project dat met een subsidie versneld kan worden gerealiseerd. Op elk niveau zijn we actief: regionaal, nationaal en Europees. Ook leveren we uiteenlopende subsidiediensten in alle stadia van het aanvraagproces. Enablemi heeft veel kennis van zaken over het subsidie-instrumentarium en is tevens materiedeskundige in de sectoren klimaat en energie, als ook health en agrifood. U zult merken dat dat scheelt. We nemen veel werk uit handen en denken mee met onze ervaring in deze sectoren mee om zo samen tot een goed project te komen.

In verschillende stadia laten we zien, dat we weten hoe het werkt: (1) het subsidie-gereed maken van sterke projecten, (2) het aanvragen van de subsidie, (3) het inrichten en verzorgen van de administratie en (4) het managen van het project.

Benieuwd welke subsidiediensten we precies aanbieden? Kijk hieronder voor een greep uit een aantal veelgevraagde subsidies: