Om duurzame innovatieprojecten voor onze klanten te realiseren, organiseren wij financiering. We kennen verschillende vormen: subsidies, innovatiekredieten, private financiering en sponsorbijdragen.

Subsidies

We organiseren alleen subsidie, als het project levensvatbaar is. Die toets doen we altijd eerst. Het project moet tevens passen binnen de sustainable development goals van de United Nations. Als subsidies een doel worden, laat dan maar; daar geloven we niet in. Het moet sterke en kansrijke projecten aanjagen en verder helpen, zodat deze op eigen benen kunnen staan.

Innovatiekredieten en private financiering

Als het om innovatiekredieten en private financiering gaat, is een businessplan essentieel. We helpen mee de juiste financier te vinden. Daarvoor scherpen we het Businessmodel Canvas aan en als het er niet is, helpen we het te ontwikkelen. We maken slidedecks en begeleiden ondernemingen bij hun pitch. Ook als het om de onderhandelingsfase gaat, ondersteunen we de partijen.

Sponsorbijdragen

Voor kennisinstellingen organiseren we ook sponsorbijdragen. Dat betekent dat we bedrijven interesseren te investeren in de onderzoeksportefeuille van een leerstoel, vakgroep of faculteit. Op die manier genereren we een zogenoemde derde geldstroom.