Skip to content

Doel: Hybride warmtepompen slim en collectief aansturen met een open standaard om netcongestie op laagspanningsniveau te vermijden

Hybride warmtepompen slim aansturen

De energietransitie wordt gehinderd door de capaciteitsbeperkingen van het elektriciteitsnet. Met de toename van elektrische auto’s, airco’s en (hybride) warmtepompen dreigt ook het net in de woonwijken op termijn voor vertraging te zorgen.

Tijd voor een generatie warmtepompen die kan communiceren via een open standaard, zodat je individuele eigenaren collectief kunt aansturen. Hierdoor kan een wijk of straat flexibiliteit aanbieden, en daar geld voor vragen. Een consortium van bedrijven – met onder andere Intergas, Inversable en Enexis – zette zijn tanden erin.

Blije straat

Door hybride warmtepompen slim te sturen, kunnen bewoners geld verdienen. Als het even dreigt mis te gaan op het elektriciteitsnet, roept de netbeheerder congestie af. De bewoners kunnen dan als collectief (of met de hulp van een energiebedrijf) ruimte aanbieden.

Hoe zit dat precies? Dit is mogelijk doordat de bewoners toestaan om de vermogens van de hybride warmtepompen op afstand te regelen. En dat kan weer door de centrale aansturing. Daarmee doen de bewoners niet alleen de straat een plezier (het licht gaat niet uit), maar ook de netbeheerder (die hoeft niet meteen te investeren in verzwaring, dat kost veel tijd) en zichzelf (ze verdienen geld op de congestiemarkt).

 

Visie en doorpakken

Enablemi had het idee voor dit project en regelde de buy-in van partijen. Als eerste waren dat Enexis, Intergas en Inversable. Zij zochten daarbij ook naar een partij die het project wilde ontwikkelen, de aanvraag wilde schrijven en het projectmanagement wilden verzorgen. Dat doen we natuurlijk graag!

Dit deed Enablemi

Wij zochten de juiste ketenpartijen. Dit werden TU/e, Samen Energie Neutraal, Enexis, Inversable, Voorstroom en Intergas. Op verzoek van het consortium zijn we zelf ook aan boord gestapt. Verder hebben we de samenwerking juridisch vormgegeven.

We hebben voor DACS-HW ook een scorende MOOI-aanvraag opgesteld. In een sterk concurrerend programma ontving het project veel lof van de RVO, Netbeheer Nederland en de Nederlandse Verwarmingsindustrie.

Nu verzorgen we de kennisdisseminatie, projectmanagement en de projectadministratie. We sturen daarbij op voortgang, organiseren meetings en events, en handelen onder andere de voortgangsrapportages af.

Hoort zegt het voort

Onbekend maakt onbemind. De RVO wil graag dat anderen van het project leren en de resultaten gebruiken. Daarom besteden we in dit project veel aandacht aan kennisverspreiding en doelgroepcommunicatie. Dit regelen wij grotendeels.

Ook belangrijk: dit project wordt niet alleen met bedrijven opgepakt, maar ook met consumenten. Zij zijn de gebruikers van de warmtepompen. Door slim gebruik te maken van subsidies en vergoedingen, ervaren de deelnemers een forse prikkel om een hybride warmtepomp te kopen en mee te doen met het project. We praten intussen over meer 100 deelnemers! Enablemi brengt de kennis in over het beslissingsproces dat een bewoner doorloopt.

Peter Jan Cool - Enablemi

Voor het DACS-HW project hebben wij gemerkt dat Enablemi inhoudelijke vakbekwaamheid heeft als het gaat om warmtetechniek en de energietransitie. Daarnaast weten ze in subsidieland hoe het werkt. Ze hebben ons veel werk uit handen genomen en een voor ons belangrijk project in de steigers gezet. Behalve de inhoudelijke en subsidiekennis heeft zij ook laten zien dat ze weet in welke markt wij ons begeven. Dit alles heeft geresulteerd in een hoge ranking en daarmee doorgang van het project. Enablemi is prettig om mee samen te werken en haar optreden was essentieel voor het tot stand komen van het project.

Peter Jan Cool, CTO-COO Intergas Verwarming B.V.

Het DACS-HW-project draagt bij aan deze Sustainable Development Goals

De win-win-impact van het DACS-HW-project

Het aggregeren van data en het slim aansturen van hybride warmtepompen levert op meerdere vlakken winst op: voor bewoners, voor de netbeheerder en voor de energietransitie.

De bewoners kunnen met dit project geld verdienen, zonder dat ze er op comfort op achteruit gaan.

De netbeheerder kan investeringen in het laagspanningsnet uitstellen: door beperkte arbeidskrachten is er sprake van lange wachtrijen.

Als laatste is dit een prachtig project voor de energietransitie. De overheid zet zwaar in op hybride warmtepompen en elektrisch vervoer. Die transitie wordt alleen gesteund door de maatschappij als er ook thuis kan worden geladen en het net thuis betrouwbaar is. Dit project draag daaraan bij.

Meer weten over dit soort projecten? Vraag advies aan Niels!