Binnen projecten spelen wij een rol in de communicatie, kennisdisseminatie en exploitatie van de project- en onderzoeksresultaten. Participatie en communitybuilding zijn hierin belangrijke keys om bewoners en/of stakeholders actief onderdeel maken van het project.

Voor effectieve communicatie is een doelgerichte strategie nodig met een missie en visie. Binnen het project zorgen we daarom voor een herkenbare branding (vorm) en een duidelijke boodschap (inhoud). Door de inzet van zowel offline als online kanalen communiceren we over de noodzaak van het project op lokaal tot wereldwijd niveau. We creëren voor een begrijpelijk en interessant verhaal, zodat de boodschap herkenbaar is voor een groot publiek. Dit doen we in verschillende vormen, zoals websites, banners, podcasts, video’s, persberichten en social media.

Net als bij communicatie zijn er tegenwoordig ook meer mogelijkheden om kennis te delen dan via de klassieke publicaties op (wetenschappelijke) platforms. Daarom grijpen we naast deze passieve ook actieve vormen van kennisdisseminatie aan, om interesse te wekken en inzichten te verkrijgen. Geïnteresseerde relevante stakeholders informeren we met opgedane kennis en resultaten tijdens actieve bijeenkomsten, zoals summer schools en (virtuele) demo’s. Hiermee doet de community feedback en inzichten op en creëert zij betrokkenheid en verlangen van stakeholders om samen met werken met het consortium.

Een project en de bijbehorende kennisdisseminatie hebben de meeste impact als er actie uit voortkomt. Daarom gaan we actief in gesprek met geïnteresseerde stakeholders om ervoor te zorgen dat de resultaten in praktijk worden gebracht. We helpen organisaties, overheden en kennisinstellingen bij het naar de markt brengen van een nieuw product, dienst of proces. Opgedane resultaten worden gebruikt tijdens het doorlopen van de TRL-levels om de ontwikkeling van de innovatie bij te houden. Een belangrijk aspect bij exploitatie is volgens ons samenwerking tussen de quadruple helix voor een brede impact in de samenleving. Hiermee groeit de kans op gedragsverandering en daarmee ook op een betere en duurzamere wereld.