Wanneer de financiering is toegekend of de business case staat, kan het project van start gaan. In deze beginfase van de uitvoering komen veel zaken kijken om het project goed te kunnen laten verlopen. Hierbij kun je denken aan het opzetten van de governancestructuur, de planning en het organiseren van de samenwerkingsovereenkomsten. Maar ook ICT is een belangrijk aspect, aangezien de communicatie en uitwisseling van bestanden tussen projectpartners vaak online gebeurt. Wij ontzorgen de klant en/of projectpartners hierin, zowel op losse onderdelen als in het gehele projectmanagement.

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 is het noodzakelijk om hier duidelijke schriftelijke afspraken over te maken. Binnen de meeste projecten worden persoonsgegevens gebruikt, waardoor de AVG om de hoek komt kijken. Geheimhoudingsverklaringen, verwerkersovereenkomsten, privacy statements: dit zijn een aantal voorbeelden van AVG-documenten die we vaak tegenkomen in de projecten die wij managen.

Maar je kunt alles nog zo goed administratief geregeld hebben, zonder het consortium komt het project niet tot uitvoering. Daarom besteden wij veel aandacht aan het creƫren en behouden van cohesie tussen de projectpartners. Anders gezegd: we zorgen ervoor dat alle kikkers in de kruiwagen blijven tijdens de looptijd van het project. Zodat iedereen vanuit eigen competenties zijn steentje blijft bijdragen.

Naast de gezamenlijke periodieke projectmeetings maken we ook afspraken met individuele partners over hun bijdrage, verwachtingen en behoeften. Als tijdens het project blijkt dat er nieuwe partners nodig zijn met specifieke kennis of activiteiten, monitoren wij het toetredingsproces van deze partij(en).