Naast het belang van early adaptors is ook de steun en betrokkenheid van andere partijen essentieel. Want alleen ga je soms sneller, maar samen kom je verder. Hierbij geloven wij sterk in samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, oftewel de triple helix. Kruisbestuiving van kennis, ervaring en netwerken tussen deze partijen versterkt de inbedding en impact van de innovatie in de samenleving.

Om het project van de klant verder uit te bouwen, zetten we vaak ook ons eigen netwerk in. Zo ontstaan er samenwerkingen, die het project naar een hoger niveau brengen. Zelf zijn we actief in diverse netwerken, zoals Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland (HANNN), New Energy Coalition en Campus Groningen.

Omdat we in gesprek blijven met onze relaties en klanten, weten we wat er bij hen speelt en wat hun wensen en behoeften zijn. Zodra wij een mogelijke match zien tussen aanbod en vraag van partijen, koppelen wij hen proactief aan elkaar. Hierbij zien we steeds vaker dat één partij de inhoud heeft en een andere partij de middelen/infrastructuur. Vooral binnen het domein ‘Gezondheid & Technologie’ zien we deze wereld steeds vaker samensmelten in innovatieve oplossingen.

We bouwen in elk project een divers consortium dat zorgt voor een sterke fundatie aan kennis, mogelijkheden en commitment.